Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Upravni odbor Gerontološkog centra, na osnovu člana 50. Statuta ,na sednici od 15.07. 2014. godine, doneo je Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke.