Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke

Upravni odbor Gerontološkog centra, na osnovu člana 50. Statuta ,na sednici od 28.01.2016. godine, doneo je novi Pravilnik o blizem uredjivanju postupka javne nabavke.