PROGRAM I AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU

JANUAR

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
13. januar Kontrola šećera u krvi i predavanje- “Alchajmerova bolest” Polivalentna služba Doma zdravlja utorak
15. januar Samostalni program Panta Josimov
16. januar Godišnja skupština  članova kluba   petak,11 časova
22. januar Program dramske sekcije Jovanka Đatkov  
29. januar Program o Svetom Savi Božidar Ignjatović  
30. januar Prijem članova   petak

FEBRUAR

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
03. februar Kontrola šećera u krvi i predavanje – “Bolesti disajnih organa” Polivalenta Služba Doma zdravlja utorak
05. februar Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  
12. februar Program Sekcije ljubitelja poezije i proze Katarina Milojević  
19. februar Samostalni program “Put oko sveta” Svetislav Nićetin  
26. februar Program i prodajna izložba likovne i kreativne sekcije Mira Draganov, Katarina Milojević, Vasilije Marijanu  
27. februar Prijem članova   petak

MART

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
03. mart Merenje šećera u krvi i predavanje – “Bolesti urinarnog trakta, prostata” Polivalentna Služba Doma zdravlja utorak
05. mart Program Sekcije Ljubitelja poezije i proze i izložba slika Katarina Milojević, Mira Draganov
09. mart Veče plesa Vasilije Marijanu ponedeljak
12. mart Kviz sa muzičkim programom Pavel Žebeljan  
19. mart Promocija knjige “Porodice iz starog kraja”. Sekcija ljubitelja poezije i proze Biljana Dimitrijević Martinov, Katarina Milojević  
26. mart Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  
27. mart Prijem članova   petak

APRIL

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
02. april Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  
07. april Merenje šećera u krvi i predavanje – “Povrede – prevencija samopovređivanja” Polivalentna služba Doma zdravlja utorak
09. april Samostalni program Nada Cvetkov  
16. april Promocija rukopisa- Sekcija Ljubitelja poezije i proze Draginja Milović, Katarina Milojević  
23. april Kviz Marija Mirković  
24. april Prijem članova    
27. april PROGRAM U PANČEVU Programski odbor ponedeljak
29. april IZLET ( Posetićemo Šid, manastire i galerije)   sreda
30. april Veče romske muzike i poezija Miroslava Antića Radovan Markov  

MAJ

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
05. maj Merenje šećera u krvi i predavanje – “Fizička aktivnost u starijem životnom dobu” Polivalentna Služba Doma zdravlja utorak
07. maj Kviz Marija Mirković  
12. maj Predavanje   utorak, 10 časova
14. maj Književno popodne Katarina Milojević  
19. maj IZLET –  Sombor (Obilazak Gradske kuće i galerija) Izabela Heđi utorak
21. maj Promocija knjiga Stojanka Milin, Katarina Milojević  
28. maj Samostalni program Mihailo Šerifović  
29. maj Prijem članova   petak

JUNI

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
02. juni Merenje šećera u krvi i predavanje – “Bolesti očiju” Polivalentna služba Doma zdravlja utorak
04. juni Kviz    
09. juni Predavanje   utorak, 10 časova
11. juni Samostalni program “V simfonija” Bratislav Veličković  
17. juni IZLET – Posetićemo Kovačicu, Idvor i Belo Blato. Mira Draganov sreda
18. juni Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  
25. juni Program folklorne sekcije Jelica Virijević  
26. juni Prijem članova   petak

JULI

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
30. juli Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  

AVGUST

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
27. avgust Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  

SEPTEMBAR

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
01. septembar Merenje šećera u krvi i predavanje – “Prevencija srčanih obolenja” Polivalentna Služba Doma zdravlja utorak
03. septembar Samostalni program Božidar Ignjatović  
10. septembar Program Sekcije ljubitelja poezije i proze Katarina Milojević Novi Sad
16. septembar IZLET sreda
17. septembar Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  
23. septembar Poseta klubova iz Vršca   sreda
24. septembar Ja imam talenat Mirjana Radišić  
25. septembar Prijem članova (juli, avgust, septembar)   petak

OKTOBAR

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
01. oktobar Samostalni program Milena Radlovački  
06. oktobar Merenje šećera u krvi i predavanje – “Demencija” Polivalentna Služba Doma zdravlja utorak
08. oktobar Program Sekcije ljubitelja poezije i proze Katarina Milojević  
15. oktobar Izložba fotografija članova Kluba sa programom Ivan Pančić, Vasilije Marijanu  
21. oktobar Poseta iz Temišvara Pavel Žebeljan sreda
22. oktobar Zaplešimo zajedno Vasilije Marijanu  
27. oktobar Program u Kulturnom centru Programski odbor utorak
29. oktobar Predavanje o vinu sa prezentacijom Mirjana Radišić, Vasilije Marijanu  
30. oktobar Prijem članova   petak

NOVEMBAR

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
03. novembar Merenje šećera u krvi i predavanje “Dijabetes- šećerna bolest” Polivalentna Služba Doma zdravlja utorak
05. novembar Samostalni program Kucora Margit  
12. novembar Zaplešimo zajedno Vasilije Mrijanu  
19. novembar Sumiranje rezultata sa književnih konkursa Katarina Milojević  
26. novembar Samostalni program- “Seferine” Slavna Jevremov  

DECEMBAR

DATUM OPIS AKTIVNOSTI NOSILAC AKTIVNOSTI NAPOMENA
01. decembar Merenje šećera u krvi i predavanje – “Bolest kostiju i zglobova u starijem životnom  dobu” Poliva. Služba Doma zdravlja utorak
03. decembar Program Sekcije ljubitelja poezije i proze Katarina Milojević  
10. decembar Video projekcija Eduard Švarcer  
17. decembar Samostalni program Anka Hajdu  
29. decembar Proslava Nove godine Programski odbor utorak
U Zrenjaninu, 07. april 2015. g.
Rukovodilac Službe, Danica Đorđević