Gerontološki centar – Zrenjanin

Стручни скупови и едукација

Недеља за зеленију  Војводину

Недеља за зеленију Војводину

Покрајински секертаијат за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са ЈП ” Србијашуме” и ЈП “Војводинашуме”, доделили сусадница црног бора, да би озеленили наше двориште Геронтолошког центра. На радост корисника који ...
ЕДУКАЦИЈА „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ“

ЕДУКАЦИЈА „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ“

Дана 19.11. године у Геронтолошком центру у Зрењанину одржана је едукација под називом „Ефикасно управљање временом“, коју је организовао Покрајински завод за социјалну заштиту. Едукацију су одржале Снежана Ђорић и Јелена Вишекруна у циљу пружањ ...
Курс Удружења за превенцију болничких инфекција Србије (УПБИС –САПИЦ) „Како унапредити знање и вештине у раду на превенцији болничких инфекција“

Курс Удружења за превенцију болничких инфекција Србије (УПБИС –САПИЦ) „Како унапредити знање и вештине у раду на превенцији болничких инфекција“

На велико задовољство епидемиолога Србије почетком октобра ове године, у Београду је одржан курс Удружења за превенцију болничких инфекција Србије (УПБИС – САПИЦ), под називом „Како унапредити знање и вештине у раду на превенцији болничких инфекција“ ...
XXXV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ

XXXV МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ

„XXXV међународни симпозијум о болестима зависности“ у организацији Заједнице клубова лечених алкохоличара и Коморе социјалне заштите одржан је од 02.-05.10. године у Вршцу. Испред Геронтолошког центра у Зрењанину симпозијуму су присуствовали ст ...
Одржан је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе

Одржан је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе

У уторак, 10.09., одржан је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе, у Сектору за матичне књиге и регистре. Тема састанка је била електронско достављање потврде о смрти и потврде о промени пола у Регистар матичних књига у скл ...
РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗА ЗЕРУ ВИШЕ“

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЗА ЗЕРУ ВИШЕ“

Дана 28.08. године стручни радници Геронтолошког центра присуствовали су Регионалној конференцији „За зеру више“, која се ове године одржавала у Новом Бечеју. Конференција је организована од стране Дома за смештај душевно оболелих лица „Св.Васил ...

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

Дана 22. и 23. новембра. чланови Стручног тима учествовали су на међународном научном скупу „Социјална политика на раскршћу векова“ коју су организовале Висока школа социјалног рада и Комора Социјалне заштите Републике Србије, а све под покровит ...
Едукација „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“

Едукација „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите“

Дана 14.06. године социјална радница Даница Ђорђевић и психолошкиња Ана Баришић присуствовале су едукацији на тему  „Процена потреба одраслих и старих у установама социјалне заштите које пружају услугу домског смештаја“, у организацији Покрајинс ...
Oкругли сто у Геронтолошком центру Зрењанин

Oкругли сто у Геронтолошком центру Зрењанин

У Геронтолошком центру у Зрењанину је 01.06.2018. године  одржанкругли сто на тему „Рад са „тешким“ корисницима“. Организатор округлог стола је била психолошкиња Геронтолошког центра, Ана Баришић. Округлом столу су присуствовали стручни радници из ...
Округли сто у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту

Округли сто у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту

Дана 17.10. у плавој сали Геронтолошког центра Зрењанин одржан је округли сто у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту на тему “Евалуација индивидуалног плана услуге за корисника и израда извештаја&;. Предавање су одржале са ...

Међународни дан борбе против насиља над старима

У петак,. јуна, је у Београду одржана конференција посвећена Међународном дану борбе против насиља над старима. Носилац организације конференције је Министарство рада, запошљавања и социјалне политике. Међу бројним учесницима била је и Зорица Вучк ...

Савремени приступи у лечењу и рехабилитацији

Водећи стручњаци зрењанинског Геронтолошког центра су у петак, 14. јуна. године, били учесници скупа под називом „Савремени приступ у лечењу и рехабилитацији особа са психолошко-психијатријским поремећајима и обољењима“. Окупљање у Београду иниц ...

Стално стручно усавршавање

Једнодневна едукација под називом „Здравствена и социјална заштита у геријатрији и геронтологији“ одржана је. јуна у Београду. Организатор овог окупљања је Клиника за психологију при Клиничком центру Србије. Поред Зорице Вучковић, директорке, едука ...
Примена закона о социјалној заштити

Примена закона о социјалној заштити

У организацији Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику у Врњачкој Бањи је одржан стручни скуп на тему „Примена закона о социјалној заштити“. Скупу, који је одржан почетком јуна, присуствовала је Зорица Вучковић, директорка зрењанинског ...