Gerontološki centar – Zrenjanin

Годишња Скупштина Клуба за стара и одрасла лица 16.01.2020.

Пошто је прочитан дневни ред од стране председника Скупштине Катарине Милојевић, изабран је записничар Маргит Куцора. Социјална радница Даница Ђорђевић је присутнима прочитала финансијски извештај из 2019 год. Једина новина у Клубу је увођење разгласа које се показало као врло потребно. Приказан је план за 2020 годину. Дискусија се водила око похвале рада Клуба, и изражавања истог.Донешена је одлука да се и ове године не мења чланарина која је 1000. дин.Уз разговори је брзо прошло време.