Gerontološki centar – Zrenjanin

Годишња скупштина Клуба за стара и одрасла лица

Дана 11.И 2018.г. у 11 часова одржана је Годишња Скупштина Клуба за стара и одрасла лица

ДНЕВНИ РЕД
1.Избор записничара
2.Извештај о раду и финансијском пословању Клуба у 2017.години
3.Програм рада Клуба за 2018. годину
4.Утврђивање висине чланарине за 2018. годину
5.Текућа питања

Скупштина је била веома посећена. Чланове клуба је поздравила руководилац Клуба Даница Ђорђевић и отворила седницу минутом ћутања за преминуле чланове. Након тога за записничара је изабрана Спасенија Стојковић а за члана Катарина Милојевић.
Извештај о раду је прочитала Даница Ђорђевић који је усвојен једногласно. У њему су били изнешени сви резултати наших секција током 2017. године, као што су рад фолклорне, музичке,ликовне, шаховске секције , секције љубитеља поезије и прозе, драмске секције, затим друге активности у оквиру услуге социјалног рада, превентивно хигијеско здравствене услуге, сервисне услуге, рекреативне активности, наставне активности. Наглашена су гостовања наших чланова на разним манифестцијама са својим умећима, посета других клубова, а и посебно гостовање у Геронтолошком центру амбасадора Републике Пољске са делегацијом који су уживали у већ припремљеном програму. Сарадња са месном заједницом “Вељко Влаховић”, учествовање у Културном центру, позоришту “Тоша Јовановић”, градској библиотеци “Жарко Зрењанин”, градској манифестацији “Банатска Бајка” веома је имало успеха
.Посебно је похваљена луткарска секција која је на задовољство деце а и одраслих одржала неколико представа по вртићима и дечијем оделењу зрењанинске болнице.
Финансијско пословање је приказано у цифрама , сви приходи и расходи су образложени. Буџет града подмирује плате запослених, материјалне трошкове и све законске обавезе , а остали трошкови су из чланарина и других прихода од редовних активности.
Отворена је дискусија, где су чланови Клуба поред похвале и задовољства о раду, образложили и примедбе углавном техничке природе које треба да се отклоне.

Програм за 2018,годину је направио програмски одбор и истакнут је на огласној табли.

Што се тиче чланарине изгласано је да остане иста , 1000,оо динара која се плаћа из 2 пута, код руководиоца Данице Ђорђевић , уторком , средом и четвртком од 11. часова.
Седница је затворена у 12 часова и 30 мин.