Годишња Скупштина Клуба

Последњег јануарског дана 2023. године одржана је у великој сали годишња Скупштина чланова Клуба за стара и одрасла лица. Бројним члановима најпре се обратила поздравним речима руководиоц Клуба Даница Ђорђевић, утврдила предлог дневнег реда и потом дала реч Тањи Живанов, директорици ГЦ Зрењанин која је афирмативним речима говорила о раду Клуба и плановима за наредну годину, најављујући и нова кадровска решења.
О раду Клуба свој осврт су дале Катарина Милојевић и Славица Богдановић
По првој тачки дневног реда разматран је Извештај о раду Клуба са финансијским делом за 2022. годину. Како је нагласила Даница Ђорђевић, известиоц по овој тачки, у првој години после пандемије вођене су значајне и разноврсне клупске активности а финансијско пословање је оцењено као позитивно.
У вези друге тачке дневног реда, разматрање Програма рада Клуба за 2023. годину, са истим известиоцем, дефинисан је амбициозан план у овој години са појачаним постојећим и увођењем нових активности, захваљујући ангажовању нових, млађих чланова.
По једногласном усвајању Извештаја за прошлу и Плана за ову годину, пришло се утврђивању предлога Одлуке о висини чланарине за ову годину у оквиру 3. тачке дневног реда. После краће дискусије, усвојен је закључак да висина чланарине остаје непромењена, тј.1000 динара.
Дискусији по свим тачкама дневног реда дали су допринос Биљана Димитријевић-Мартинов, Јелица Виројевић, Милена Петровић, Вељко Јовановић, Милинко Вуковић, Едуард Шварцер и Радмила Кузманов.