Gerontološki centar – Zrenjanin

ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Дана 18.11.2019.г. Комора социјалне заштите је одржала трибину на тему „ЗАКОН О ЗАШТИТИ  ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ“, у сали Скупштине општине Апатин.

Реализатор програма је била Драгана Стојковић, запослена у служби Повереника за информације од јавног значаја.  Испред Геронтолошког центра у Зрењанину присуствовала је Даница Ђорђевић, социјални радник.

 

У Зрењанину 19.11.2019.г.