Gerontološki centar – Zrenjanin

Курс Удружења за превенцију болничких инфекција Србије (УПБИС –САПИЦ) „Како унапредити знање и вештине у раду на превенцији болничких инфекција“

На велико задовољство епидемиолога Србије почетком октобра ове године, у Београду је одржан курс Удружења за превенцију болничких инфекција Србије (УПБИС – САПИЦ), под називом „Како унапредити знање и вештине у раду на превенцији болничких инфекција“. Курс се одржавао два дана 04.10. и 05.10.2019. у Београду у оквиру Клиничког Центра Србије. Тема курса се односила на превенцију болничких инфекција путем одржавања хигијене руку. Курсу су присуствовала 35 полазника. Лекари полазници су били пре свега епидемиолози – њих 12, али и инфектолози, анестезиолози, неонатолози, микробиолози, гинеколози, педијатри, главне сестре одељења задужене за превенцију БИ у својим установама. Организатори ове обуке су клинички епидемиолог Клиничког Центра Србије – Др Биљана Царевић и клинички епидемиолог Клиничког Центра Војводине – Др Горана Драговац. Специјални предавачи су били Др Низам Дамани из Светске Здравствене Организације и Ан Верспортен из Глобалног координаторског центра. Испред Геронтолошког центра у Зрењанину курсу је присуствовала Др Гордана Ердељан. Курс је акредитован од стране Здравственог савета Србије А-1-2032/2019 као Међународни курс И категорије.
Руке су још једанпут препознате као доказани најчешћи пут преношења болничких инфекција. Болничке инфекције се сматрају најзначајнијим разлогом за продуживање трајања болничких дана током хоспитализације. На тај начин представљају битан проблем како због коначног исхода лечења пацијената, тако и због финансијског момента у лечењу. Геронтолошки центар у Зрењанину је установа колективног смештаја, где је већина корисника примљена након хоспитализације. Ти корисници су потенцијални ризик од уношења БИ у нашу установу. Приликом пријема симптоми БИ које пацијент носи често нису изражени већ се могу развити у наредним данима, због тога је добро обучено особље прва линија одбране од преношења и ширења болничких инфекција.
Светска здравствена организација је одобрила упитник самопроцене о хигијени руку где су јасно дефинисана правила – када, колико, где, на који начин и чиме обављати хигијену руку. Када и на који начин треба прати руке је најстарији и најједноставнији начин превенције инфекција а опет је показано да се правила често крше. Овај семинар је својим детаљним предавањима упутио у правилне доктрине и на тај начин допринео превенцији преношења инфекција међу пацијентима а и превенцији преношења на особе које раде око пацијената.