Gerontološki centar – Zrenjanin

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП

Дана 22. и 23. новембра 2018. чланови Стручног тима учествовали су на међународном научном скупу „Социјална политика на раскршћу векова“ коју су организовале Висока школа социјалног рада и Комора Социјалне заштите Републике Србије, а све под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Научни скуп је одржан у Сава центру и у просторијама Високе школе социјалног рада у Београду. Учеснике су поздравили министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања Зоран Ђорђевић, проф. др Владимир Илић и Сандра Перић, директор Коморе социјалне заштите. На скупу су предавања одржали многобројни инострани и домаћи стручњаци из области социјалне политике, специјалне едукације и рехабилитације, социјалног рада и осталих сродних научних области. Неке од тема које су обрађене овим научним скупом су: концептуализација социјалне политике у Србији, социјални аспекти југословенског експеримента, значај организационе културе у установама социјалне заштите, друштвена интеграција старијих грађана кроз учење страних језика, приступи социјалног рада у пружању помоћи особама са инвалидитетом – изазови и тешкоће у примени , помоћ у кући – социјално прихватљив и економски ефикасан облик социјалне заштите, контролни механизми као фактор успостављања квалитета у систему социјалне заштите, утицај сиромаштва на социјалну инклузију и здравствено стање старих лица и многе друге теме. Испред наше Установе као пасивни учесници скупа учествавали су: директор Тања Живанов, психолог Ана Баришић, радни терапеут Милана Лудошки, социјални радник Даница Ђорђевић (координатор помоћи у кући и геронтолошког клуба), социјални радник Вучковић Зорица и социјални радник Бранислав Кржа.