Gerontološki centar – Zrenjanin

Недеља за зеленију Војводину

Покрајински секертаијат за урбанизам и заштиту животне средине у сарадњи са ЈП ” Србијашуме” и ЈП “Војводинашуме”, доделили су 15 садница црног бора, да би озеленили наше двориште Геронтолошког центра.

На радост корисника који свакодневно шетају двориштем , црни бор је посађен уз њихову омиљену стазу. Редовно пешачење утиче позитивно на здравље и добро расположење корисника, јер повећавају капацитет плућа и проток кисеоника организмом. Како пешачење знатно мање оптерећује организам , а посебно зглобове ,оно представља идеалан облик спортске рекреације старије доби.