Gerontološki centar – Zrenjanin

Одржан је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе

У уторак, 10.09.2019., одржан је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе, у Сектору за матичне књиге и регистре. Тема састанка је била електронско достављање потврде о смрти и потврде о промени пола у Регистар матичних књига у складу са важећим прописима у овој области. Оцењено је да је сагледавање одређених претходних питања у вези са издавањем потврде о смрти, искуство и пракса поступања мртвозорника и матичара од изузетног значаја.

Састанку су присуствовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, представници Министарства здравља, представник лекара и матичара из Београда, Зрењанина и Врања. Из Зрењанина састанку су присуствовали Др Гордана Ердељан из Геронтолошког центра Зрењанин и Софија Анђелковић и Бранка Вујадиновић из матичне службе Општине Зрењанин. Заједнички су размотрена питања у циљу постављања електронског повезивања и достављања ових потврда, што мора бити обезбеђено до 1. Јануара 2020. године. Састанак је оцењен као веома успешан.