Gerontološki centar – Zrenjanin

Otvaranje izložbe u Narodnom muzeju

Bili smo na otvaranju u narodnom muzeju, izložbe, ikona na dasci i platnu sakupljenih na teritoriji Banatske eparhije, slikara 18. i 19. veka poput Zografa Petra, Zografa Prvula, Šerbana Popovića, Nedeljka Popovića, Jovana Četirevića Grabovana, Teodora Ilića Češljara, Dimitrija Popovića, Georgija Miškovića, Nestora Bogdanovića, Konstantina Pantelića, Živka Petrovića ali i nepoznatih ikonopisaca 18. i 19. veka i četiri dela Uroša Predića i rekonstruisan ikonostas Šerbana Popovića iz Ečanske crkve.