Gerontološki centar – Zrenjanin

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци се објављују у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Податке можете преузети