Gerontološki centar – Zrenjanin

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Podaci se objavljuju u skladu sa članom 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Podatke možete preuzeti