Gerontološki centar – Zrenjanin

ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА КЛУБА ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА

31.01.2018 у Клубу је одржан пријем нових чланова. Руководилац Клуба Даница Ђорђевић је упознала нове чланове са постојањем и радом истог. Клуб је основан 1983 године.Он омогућава својим члановима дружење, развијање солидароности и самопомоћи, задовољавање куклтурних ,образовних, креативних, зававних и других потреба. 1996- године освојио је друго место у Републици на конкурсу Фондације солидарности. Идеја да се састану сви клубови на једном месту је спроведена 1999,године , где се увидело да има доста недостатака у таквом раду, те се дошло до закључка да се клубови друже у мањем броју између себе. Госпођа Даница је ближе изнела рад Клуба по секцијама, услугама које Клуб пружа , о путовањима и дружењима по разним видовима. О неким детаљима рада секција , допунила је предс. секције љубитеља прозе и поезије Катарина Милојевић. Пошто су и званично примљени као чланови: Радишић Миодраг, Гарбош Славица, Синиша Божиловић, Поучки Босиљка и Стојановић Драгица, имали су за обавезу да кажу нешто о себи и о жељама у којим су се секцијама нашли. Клуб је, као сваки добар домаћин, послужио госте топлим напитком .