Gerontološki centar – Zrenjanin

Пријем нових чланова

За месец април,мај и јуни пријем нових чланова је уприличен 29.06. у канцеларији соц.раднице Данице Ђорђевић.Састанак је протекао у пријатном разговору и упознавањем чланова са радом Клуба а и њихово опредељење у поједине секције.
Нови чланови су
Спајић Гордана, Јанкуловски Рада, Штевин Владимир, Дракуловић Веселинка, Николић Ђорђе, Ерлих Сара, Радованчев Десанка и Грујић Љубица.