Gerontološki centar – Zrenjanin

Пријем чланова клуба у 2019. години

Дана 27.02. одржан је пријем чланова клуба за стара и одрасла лица, за месец јануар и фебруар у 2019. години.

1. Радуновић Миливоје
2. Петровић Лидија
3. Еремић Зорица
4. Николић Јагода
5. Комлушан Ранитовић Душанка
6. Спахић Смиљка
7. Виоглавин Милош
8. Јегарац Гордана