Gerontološki centar – Zrenjanin

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈА ДЕПРЕСИЈЕ У ТРЕЋЕМ ЖИВОТНОМ ДОБУ ТЕМА:СПОРТСКИ ДАН 30.5.2018

Ово лепо и сунчано преподне је проведено у спортском такмичењу у бацању пикада, плочица и висеће кугле у сарадњи са М.з “Доситеј Обрадовић”. Клуб за стара и одрасла лица је имао два тима , а гости један тим.
Екипа МЗ “Доситеј Обрадовић”- резултати

Грубачки Драгана укупно 125 бода
Ковачевић Зорица укупно 114 бода
Сабо Јулијана укупно 89 бода
Појединачно је најбоља
Драгана Грубачки пикадо 89 бода
плочице 15 бода

И Екипа Клуба

Драгиша Бабин укупно 155 бода
Дамјан Будурин укупно 151 бод
Душко Ђуричин укупно 149 бода
ИИ Екипа Клуба

Момир Ракић укупно 137 бода
Верица Јевремов укупно 97 бода
Младен Димитријевић укуно 75 бода

Бурсаћ Јелена само кугла 21 бод
Радмила Цвејић само кугла 23 бода

Најбољи резултати појединачно:
Дамјан Будурин пикадо 110 бода
Момир Ракић плочице 30 бода
Драгиша Бабин кугла 25 бода

Ово ревијално такмичење је прошло уз смех и забаву обе “противничке” екипе