Gerontološki centar – Zrenjanin

“ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДЕПРЕСИЈЕ У ТРЕЋЕМ ДОБУ“

     Програм превенције депресије у трећем добу реализован је у организацији Геронтолошког центра у Зрењанину у периоду од 01.05.- 31.07.2018.године.

    На самом почетку реализације пројекта контактирани су секретари три градске месне заједнице: „Вељко Влаховић“, „Соња Маринковић“ и „Доситеј Обрадовић“, које су, такође, узеле учешћа у пројекту и са њима је договорена даља сарадња. Израђени су плакати и флајери, који су садржали основне информације о програму и дистибуирани месним заједницама, затим достављени члановима Клуба за одрасла и стара лица, као и корисницима Геронтолошког центра.

   Такође, пројекат је медијски промовисан и дата је информација широј друштвеној заједници о активностима које ће се спроводити.

   Одржани су састанци са представницима месних заједница, где је детаљније дефинисан ангажман њихових чланова.

   У току трајања пројекта једном месечно су одржавана предавања и радионице из области психологије, и то не тему: „Развојне кризе и ментално здравље“, затим“ Здрава и конструктивна комуникација“ и „Емпатија“, које су биле веома добро прихваћене од стране учесника, који су били пуни иницијативе, активни и заинтересовани за поменуте садржаје.

Предавање „ Развојне кризе и ментално здравље“

Радионица „Здрава и ефикасна комуникација“

Радионица „Емпатија“

 У периоду од 14. маја до 14. јуна расписан је конкурс литерарних радова који афирмишу позитивне животне вредности  са темом „Радост стварања“. На конкурсу је било 18 учесника, који су конкурисали са по три рада. Жири је одабрао и прогласио победнике конкурса. Као продукт рада аутора литерарних радова, али и чланова ликовне секције Клуба за стара и одрасла лица, настала је и издата збирка радова по насловом „Радост стварања“.  У збирци су штампани сви пристигли радови, како би се поткрепили напори корисника који су послали своје радове, али и продубила њихова мотивисаност за даље стварање и заузимање позитивног и активног односа према старењу.

У просторијама месне заједнице „Вељко Влаховић“ одржано је вече плеса, које је било веома посећено. Чланови Клуба су плес и раније препознали као активност у коју би се радо укључили, али се до сада нису стекли услови за организовање оваквог вида активности. Стога је занимање за школу плеса, која је у овом периоду била организована, било изузетно.

Вече плеса

Часови плеса су се одржавали једном недељно у току месец дана у просторијама Клуба за одрасла и стара лица.Чланови Клуба су изразили жељу да се овај вид активности у континуитету настави.

Школа плеса

Спортске активности у оквиру овог програма су се тицале такмичења у пикаду, плочицама и висећој кугли, које је одржано у простојама Клуба за стара и одрасла лица, а организован је и шаховски турнир у просторијама месне заједнице „Доситеј Обрадовић“.
Такмичење- пикадо, плочице, висећа кугла
Све активности су биле документоване и фотографисане. Фотографије су изложене не паноима, који су за те сврхе купљени у оквиру пројекта. Током трајања пројекта панои са репрезентативним фотографијама, које су приказивале све спроведене активности, су били изложени у просторијама Клуба за стара и одрасла лица. На самом крају програма одржана је завршна свечаност, на којој су подељене захвалнице и књиге свим учесницима програма и која је била медијски пропраћена.

Завршна свечаност

На основу утисака учесника долази се до закључка да је оваква врста програма изузетно добро прихваћена и због шароликости садржаја, омогућује укључивање великог броја учесника. Све активности су позитивно оцењене и подједнако добро су биле посећене. Учесници сматрају да су добили адекватне информације о важности очувања менталног здравља, а кроз културне и спортске активности, као и промоцију литерарног стваралаштва, су им понуђени конструктивни и позитивни начини суочавања са стресом, кризама и самим процесом старења, као и променама до којих старење доводи. Такође, један од позитивних ефеката је и боља и интензивнија сарадња са месним заједницама, где је, кроз активности које су у оквиру пројекта промовисане, представљен и промовисан рад Геронтолошког центра и Клуба за стара и одрасла лица.