Gerontološki centar – Zrenjanin

Скупштина Клуба за стара и одрасла лица 10.01.2019.

10.01. 2019 године одржана је Скупштина Клуба за стара и одрасла лица.
Дневни ред:
1.Избор записничара
2. Извештај за протеклу 2018 год.
3. План рада за текућу 2019 год
4. Разно
Седница је почела са радом у 1о часова. Социјална радница Даница Ђорђевић је поздравила све присутне и изразила задовољство бројем чланова, јер су веома неповољни временски услови, а углавном је старосно доба веома високо, те је ризично излазити. Пошто се изабрао записничар, а то је Маргит Куцора, прочитан је извештај пословања за прошлу годину . Назначено је да се активности клуба у области услуга, социјалног и превентивног рада , као и забаве и креативног рада,
нису значајно мењале. На крају године број чланова је повећан за 12, тј . укупан број је 229. чланова. Веома је напредовало креативно стваралаштво, тј. драмска, ликовна, луткарска секција, а и остале секције су видно дале све од себе како би Клуб достигао велики културни ниво. Социјална радница Даница Ђорђевић је прочитала финансијско стање Клуба, као и активности којима се Клуб бавио, гостовањима, приредбама, екскурзијама, дочеку гостију, прославом празника , Нове године и још много сусретања током програма које су чланови секција приредили. Реч је узела Катарина Милојевић, председник Клуба, и поздравила све присутне уз похвалу на доласку и учешћу у дискусији. Сматра да је прошла година била веома добра и да можемо бити поносни на наш рад. Похвалила је и социјалну радницу Даницу Ђорђевић, без чијег залагања не би било толико успеха у раду.
Отворена је дискусија у којој су учествовали Нада Цветков, Мица Галовић, Мира Драганов, Јелица Виријевић,Милош Ђатков, Вељко Јованови, Јелена Бурсаћ, Илић Шпиро, Рада Кузманов,Славко Пенић,Буквић Слободан, Ђура Армацки.
Дискусије су биле веома конструктивне , и поред похвала о раду, дате су примедбе на некултуру појединих чланова, на недолазак чланова приликом програма, на могућност наласка спонзора приликом превоза појединих секција када учествују на разна места у граду и ван њега. Суштина у свим дискусијама је да је ова година била најуспешнија у раду и у разноврсности програма.
Путем гласања једногласно су прихваћени извештаји за прошлу и ову годину.
Висина чланарине је прихваћена у већем броју присутних да остане иста као и прошле године, мада је било дискусије и за мањи износ као и за већи.
Уз похвалу за дискусију и за примерно понашање на Скупштини , солијална радница Даница Ђорђевић, се још једном захвалила и затворила састанак уз молбу да се видимо у што већем броју на активностима у Клубу као и на неким дружењима ван Клуба где учествујемо.