Gerontološki centar – Zrenjanin

Филозофија и поезија

Једног октобарског преподнева, на одушевљење корисника спој филозофије и прозе био је одличан. До закључка су дошли из искуства наши корисници а знањем о филозофији и прози младог студента Жељана Поповића, да кад год је филозофија покушала да буде максимално егзактна, максимално научна, она је губила на свом значају, а тада се хвата у коштац са поетским опусом.