Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавна набавка хране- намирнице и прехрамбрени производи, ЈН-7.

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку Јавна набавка хране- намирнице и прехрамбрени производи, ЈН-7.