Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

JN br. 25/2014

JN br. 25/2014

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Kuhinjska oprema. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
JN. 15-2/2014

JN. 15-2/2014

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Nameštaj za sobe korisnika u objektu „A“ – partija 2: natkasne(komode) Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Gerontološki centar Zrenjanin je doneo odluku o dodeli ugovora u javnoj nabavci male vrednosti dobara – Hrana po partijama, partija 3-RIBA u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. JN 1P/2014 Odluka o dodeli& ...
JN br. 24/2014

JN br. 24/2014

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Oprema za kuhinju Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku hrane, partija 3-riba, u pregovaračkom postupku bez objave javnog poziva, JN 1P/2014. Konkursna dokumentacija za partiju 3 RIBA, pregovarački postupak ...
Javna nabavka JN 14/2014

Javna nabavka JN 14/2014

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Specijalni kreveti za stacionar JN 14/2014 Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Odgovor na pitanje ponuđača  ELSAT

Odgovor na pitanje ponuđača ELSAT

Pojašnjenje konkursne dokumentacije JN.br.19-1/2014: Nabavka i ugradnja sistema za automatsku dojavu požara. ...
Odgovor na pitanje ponuđača

Odgovor na pitanje ponuđača

Pojašnjenje konkursne dokumentacije JN.br.19-1/2014: Nabavka i ugradnja sistema za automatsku dojavu požara. ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Nabavka sa ugradnjom sistema za automatsku dojavu požara Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Nameštaj za sobe korisnika u objektu „A“ – garderobni ormari . Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti usluga: Tekuce opravke i održavanje opreme u zgradama. Poziv za podnošenje ponude Konkursna dokumentacija ...
Izmene javne nabavke

Izmene javne nabavke

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara: Materijali za saobraćaj, izvršene su određene izmene. Izmene konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Materijali za saobraćaj. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Pelene i ulošci za odrasle. Poziv za podnošenje prijave Konkursna dokumentacija ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Elektromaterijali. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...