Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Molersko-farbarski materijali. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponuda ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Sanacija kupatila na I i II spratu „A“ zgrade i magacinu sirovina. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara. Predmet nabavke: Materijali za vodovod, kanalizaciju i sanitarije – po partijama: Partija 1. Materijali za vodovod i kanalizaciju Partija 2. Materijali za ...
Izmene javne nabavke

Izmene javne nabavke

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara: Sredstva za dezinfekciju, izvršene su određene izmene. Izmene konkursne dokumentacije ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Sredstva za dezinfekciju. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara: Higijenski proizvodi, izvršene su određene izmene. Izmene konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka ...
Izmene javne nabavke

Izmene javne nabavke

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara: Sanitetski materijal i sanitetski pribor, izvršene su određene izmene. Izmene konkursne dokumentacije Obaveštenje o produženju roka ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara. Predmet nabavke: Sanitetski materijal i sanitetski pribor Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara. Predmet nabavke: Lekovi i infuzioni rastvori Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara. Predmet nabavke: Higijenski proizvodi- po partijama: Partija 1. Sredstva za održavanje higijene Partija 2. Pribor za održavanje higijene Partija 3. Deterdžent za pranje ...
Izmene javne nabavke

Izmene javne nabavke

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara: Električna energija, izvršene su određene izmene. Izmene konkursne dokumentacije Obavestenje o produzenju roka ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara.  Predmet nabavke:  – hrana( namirnice i prehrambeni proizvodi) , po partijama: Partija 1-  Svinjsko i juneće meso i iznutrice Partija 2-  Pileće meso i iznutrice Partija ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Materijali od tekstila. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Kancelarijski materijal Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku dobara: Električna energija. Konkursna dokumentacija Poziv za podnošenje ponude ...