Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org. 2 Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara, po ...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org. 2 Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite 2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga: – ...
Izmene konkursne dokumentacije

Izmene konkursne dokumentacije

Druge izmene konkursne dokumentacije, Veš mašine Obavestenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava 2 Odgovor na pitanje u vezi veš mašina ...
Izmene konkursne dokumentacije

Izmene konkursne dokumentacije

Izmene konkursne dokumentacije za veš masine Konkursna dokumentacija za veš mašine, izmenjeno Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – prijava Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama za veš masine ...

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org. 2. Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite 2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka: – ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Radna odeća i obuća. Javna nabavka će se sprovesti po partijama, i to: Partija I: radna odeća Partija II: radna obuća Konkursna dokumentacija za radnu odecu Konkursna ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: dve industrijske veš mašine za potrebe Gerontološkog centra u Zrenjaninu. Konkursna dokumentacija, industrijske ves masine Poziv za podnošenje ponude ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti. U pitanju je postavljanje novih podnih obloga u sobama korisnika na III i IV spratu „A“ zgrade  Gerontološkog centra. Konkursna dokumentacija, Postavljanje podnih obloga u A ...
Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti. U pitanju je sanacija vlage u magacinu namirnica i sredstava higijene. KONKURSNA DOKUMENTACIJA,RADOVI NA SANACIJI VLAGE U MAGACINU POZIV ZA PODNOSENJE PONUDE ...
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org. 2 Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite 2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga – ...
JAVNA NABAVKA

JAVNA NABAVKA

U sredu, 7. avgusta 2013. godine, Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti. U pitanju su usluge popravki instalacija vodovoda i kanalizacije. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN 11/2013 POZIV ZA ...