Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

ЈН-3 ЛЕКОВИ И ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ

ЈН-3 ЛЕКОВИ И ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-3 ЛЕКОВИ И ИНФУЗИОНИ РАСТВОРИ Позив за подношење понудаонкурсна документација Одлука о додели уговора ...
ЈН-7 Храна- по партијама

ЈН-7 Храна- по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-7 Храна- по партијама Измене конкурсне документације бр. 914 од 27.02.2018. Позив за подношење понудаонкурсна документација Друге измене конкурсне документације ...
ЈН-1 Електрична енергија

ЈН-1 Електрична енергија

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку  ЈН-1 Електрична енергија.   Позив за подношење понудаонкурсна документација Одлука о додели уговора ...
Јавна набавка бр.ЈН-14 (израда пројектне документације)

Јавна набавка бр.ЈН-14 (израда пројектне документације)

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку  JН-13 (израда пројектне документације).   Позив за подношење понудаонкурсна документација Пројекти, одлука о додели уговора ...
JН-13 (проширење софтверске апликције)

JН-13 (проширење софтверске апликције)

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара JН-13 (проширење софтверске апликције). ; Позив за подношење понуда КД проширење софтвера ЈИСУСЗ за рачуноводство Одлука о додели уговора Софтвер ...
ЈН-12 Мале вредности радова

ЈН-12 Мале вредности радова

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-12 Мале вредности радова. Реконструкција хидрантске мреже II фаза КД хидрантска мрежа II фаза Одлука за хидрантску мрежуфаза ...
ЈН-9 Пелене и улошци за одрасле

ЈН-9 Пелене и улошци за одрасле

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈНПелене и улошци за одрасле Позив за подношење понуде Конкурсна документација ...
ЈН-8 Електроматеријали

ЈН-8 Електроматеријали

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-8 Електроматеријали Позив за подношење понуде Конкурсна документација ; ...
ЈН-2 Природни гас

ЈН-2 Природни гас

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-2 Природни гас Позив за подношење понуде Конкурсна документација ...
Одлука о додели уговора  ЈН-11

Одлука о додели уговора ЈН-11

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН-11 реконструкција и проширење хидрантске мреже ,. фаза. Одлука о додели уговора ...
Одлука о додели уговора  ЈН-6

Одлука о додели уговора ЈН-6

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈНсанитетски материјал и санитетски прибор. Одлука о додели уговора ...
Одлука о додели уговора ЈН-3

Одлука о додели уговора ЈН-3

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН, лекови и инфузиони раствори. Одлука о додели уговора ...
Одлуке ЈН-7

Одлуке ЈН-7

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН-7 Храна – по партијама. Одлуке о додели уговора ...
ЈН-11 реконструкција хидрантске мреже, 1. фаза

ЈН-11 реконструкција хидрантске мреже, 1. фаза

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности радова ЈН-11 реконструкција хидрантске мреже,. фаза. Конкурсна документација Позив за подношење понуда ...