Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН-1 електрична енергија

Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН-1 електрична енергија

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН-1 електрична енергија: Одлука о додели уговора ...
Измене конкурсне документације ЈН-3, лекови и инфузиони раствори

Измене конкурсне документације ЈН-3, лекови и инфузиони раствори

У конкурсној документацији за јавну набавку добара ЈН, лекови и инфузиони раствори, извршене су одређене измене: Обавештење о продужењу рока Измене конкурсне документације ...
ЈН-5 Хигијенски производи, по партијама

ЈН-5 Хигијенски производи, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈНхигијенски производи, по партијама. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ...
ЈН-6 Санитетски материјал и санитетски прибор

ЈН-6 Санитетски материјал и санитетски прибор

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈНсанитетски материјал и санитетски прибор. Конкурсна документација Позив за подношење понуде ...
ЈН-3 Лекови и инфузиони раствори.

ЈН-3 Лекови и инфузиони раствори.

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈН-3 лекови и инфузиони раствори. Конкурсна документација Позив за подношење понуде   ; ...
Јавна набавка добара: ХРАНА- намирнице и прехрамбени производи

Јавна набавка добара: ХРАНА- намирнице и прехрамбени производи

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку добара ЈНХРАНА- намирнице и прехрамбени производ. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ...
ЈН-1 електрична енергија

ЈН-1 електрична енергија

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈНелектрична енергија. Конкурсна документација Позив за подношење понуде ...

ЈН 18 Реконструкција и проширење хидрантске мреже

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности радова ЈН 18 Реконструкција и проширење хидрантске мреже. Конкурсна документација Poziv za podnošenje ponude ; ...
Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН 16 – Медицинска опрема, по партијама

Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН 16 – Медицинска опрема, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН 16 – Медицинска опрема, по партијама: Партија 1. – медицински апарати Партија 2. &; болничка опрема/намештај ...

Одлука о додели уговора код јавне набавке ЈН 15 – опрема за вешерај и кухињу

Геронтолошки центар Зрењанин је донео одлуку о додели уговора код јавне набавке ЈН 15 – опрема за вешерај и кухињу: Партија 1. – опрема за вешерај Партија 2. – опрема за кухињу ; ...
Одговори на постављена питања у вези набавки

Одговори на постављена питања у вези набавки

Одговор у вези ЈН 15 опрема за вешерај и кухињу Oдговор у вези ЈН 16 медицинска опрема   ...
ЈН 16 медицинска опрема, по партијама

ЈН 16 медицинска опрема, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈНмедицинска опрема, по партијама. Конкурсна документација Позив за подношење понуде ...
ЈН 15  Опрема за вешерај и кухињу, по партијама

ЈН 15 Опрема за вешерај и кухињу, по партијама

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈНОпрема за вешерај и кухињу, по партијама. Конкурсна документација Позив за подношење понуде ...
ЈН 11 специјални кревети за кориснике

ЈН 11 специјални кревети за кориснике

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку мале вредности добара ЈНспецијални кревети за кориснике. Конкурсна документација Позив за подношење понуде ...
Обавештења о закљученом уговору  код јавних набавки

Обавештења о закљученом уговору код јавних набавки

Обавештење о закљученом уговору ЈН 12 поправка подова у „Б“ објекту за смештај корисника Обавештење о закљученом уговору ЈН, Хлеб и пецива ...