Gerontološki centar – Zrenjanin

ЈАВНИ РАДОВИ 2018.ГОДИНА

У Геронтолошком центру је у периоду од 01.06.- 30.09.2018.године реализован пројекат „Промоција учења у трећем животном добу“ у оквиру програма Јавних радова.
На пројекту је била ангажована једна особа са инвалидитетом.
Пројекат је реализуован са члановима Клуба за стара и одрасла лица, а осмишљен је као низ едукативних радионица у којима су заинтересовани чланови Клуба могли да усвоје базична знања из области рада на рачунарима и енглеског језика.