Gerontološki centar – Zrenjanin

ЈН-15 реконструкција система за загревање санитарне воде и изградња настрешнице- соларни панели и колектори

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-15 реконструкција система за загревање санитарне воде и изградња настрешнице- соларни панели и колектори