Gerontološki centar – Zrenjanin

27.06.2018. године у Клубу за стара и одрасла лица Зрењанин, одржан је пријем чланова.

27.06.2018. године у Клубу за стара и одрасла лица Зрењанин, одржан је пријем чланова.

Чланови који су примљени у Клуб су:

1. Воргић Радослава
2. Меселџија Марко
3. Јевремов Верица
4. Новаков Аранка
5. Дамјанов Павле
6. Богдановић Славица
7. Јевтић Славица
8. Сретовић Милисав
9. Каран Оливера