Gerontološki centar – Zrenjanin

Lekar

U našoj ustanovi Zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou pružaju 2 lekara opšte prakse, koji rade u dve smene i pokrivaju radno vreme od 06:30 do 20 časova radnim danima. Van radnog vremena i u toku vikenda telefonski su dostupni za hitna stanja.

Lekari su deo stručnog tima i redovno prisustvuju sastancima navedenog tela. Članovi su Komisije za prijem korisnika.

Pri dolasku u dom, obavljaju detaljan lekarski pregled korisnika, propisuju neophodnu terapiju, kao i odgovarajući higijensko-dijetetski režim. Redovni pregledi korisnika se vrše u ambulantama Gerontološkog centra, a radi efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja zdravstvene zaštite za otežano pokretne i nepokretne korisnike pregledi se obavljaju u njihovim sobama.
Sprovode zdravstveno-vaspitni rad (individualni i grupni), kao i preventivne preglede u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja naših korisnika.

U ambulantama vode propisanu medicinsku evidenciju i dokumentaciju. Sarađuju sa zdravstvenim ustanovama na svim nivoima, prate nalaze i predloge lekara specijalista i obavljaju konsultacije sa lekarima specijalistima-konsultantima. Učestvuju u izradi jelovnika za korisnike.
Prate najnovija saznanja iz medicine, naročito iz oblasti gerijatrije i gerontologije, posećuju stručne skupove i izlažu iskustva ustanove.