Излет у Белом Блату

Први овогодишњи излет за наше кориснике смо реализовали у Белом Блату, где смо већ традиционално угоштени на салашу Луиза. Провели смо предивно преподне у предивном амбијенту.