Gerontološki centar – Zrenjanin

О нама

О нама

Геронтолошки центар је основан пре више од сто година. Кроз дуги низ година развијала се пракса рада са старијим лицима и разбијале су се предрасуде о дому као сиротишту.

Ова установа је израсла у институцију која анализира и планира мере геронтолошке заштите и непосредно збрињава старија лица. Установа је већ 1987. године испунила све неопходне критеријуме за стицање статуса геронтолошког центра. Геронтолошки центар у Зрењанину у оквиру својих овлашћења и обавеза утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, другим прописима, Статутом Установе, Правилником о пријему и третману корисника и другим општим актима, врши смештај у Установу психички очуваних одраслих лица и инвалидних лица. Обезбеђује им услуге социјалног рада, здравствене услуге, становање, исхрану, негу, културно-забавне и друге активности, зависно од потреба, способности и интересовања корисника. Геронтолошки центар има прихватну станицу где се врши прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи или им је из других разлога потребно привремено збрињавање и надзор. Установа обавља и послове ванинституционалне заштите (помоћ и нега у кући), а спроводи и бројне активности у раду са пензионерима, члановима Гереонтолошког клуба. Геронтолошки центар у Зрењанину од 2008. године има уведен и сертификован систем менаџмента квалитетом према моделу ИСО 9001 а 2011. године Установа је добила сертификат о примени система за безбедно руковање храном (HACCP).