Gerontološki centar – Zrenjanin

Радни терапеут

Радна терапија омогућава корисницима испољавање и истраживање властитих креативних потенцијала у области материјалног и интелектуалног стваралаштва.Примењује се персонализован приступ у којем су активности условљене афинитетима и прилагођене здравственом стању.

Кроз област стваралаштва, културе и рекреације психофизичке и социјалне могућности развијају се до личног максимума.

Ангажовање посредством радне терапије показује да старост није време досаде већ сваки нови дан може бити извор изазова,задовољства и достојанства.

Богат и разноврстан културно – уметнички програм у сарадњи са институцијама и уметницима различитих профила реализује се у установи.

Заинтересованима се омогућује редовна посета позоришту ,обилазак галерија и музеја као и одлазак на излете .