Gerontološki centar – Zrenjanin

Служба ванинституционалне заштите

У оквиру Геронтолошког центра функционише Служба ванинституционалне заштите.Чине је  Центар за помоћ и негу у кући  и Клуб за стара и одрасла лица.

Ванинституционални облици су веома важан и перспективаноблик социјалне заштите старије популације.Уз ове услуге  обезбеђује се подршка појединцу и породици, омогућава се задовољавање  основних егзистенцијалних  и виших облика потреба корисника, квалитетнији и садржајнији живот и што дужи останак у природном окружењу, односно у кућама.