Gerontološki centar – Zrenjanin

Информатор о раду за 2019. годину биће објављен крајем месеца марта након што се заврши израда завршног рачуна

Овде можете преузети Информатор о раду Геронтолошког центра Зрењанин за 2017 годину

Овде можете преузети Информатор о раду Геронтолошког центра Зрењанин за 2018 годину