Gerontološki centar – Zrenjanin

Лекар

У нашој установи Здравствену заштиту на примарном нивоу пружају 2 лекара опште праксе, који раде у две смене и покривају радно време од 06:30 до 20 часова радним данима. Ван радног времена и у току викенда телефонски су доступни за хитна стања.

Лекари су део стручног тима и редовно присуствују састанцима наведеног тела. Чланови су Комисије за пријем корисника.

При доласку у дом, обављају детаљан лекарски преглед корисника, прописују неопходну терапију, као и одговарајући хигијенско-дијететски режим. Редовни прегледи корисника се врше у амбулантама Геронтолошког центра, а ради ефикаснијег и рационалнијег остваривања здравствене заштите за отежано покретне и непокретне кориснике прегледи се обављају у њиховим собама.
Спроводе здравствено-васпитни рад (индивидуални и групни), као и превентивне прегледе у циљу очувања и унапређења здравља наших корисника.

У амбулантама воде прописану медицинску евиденцију и документацију. Сарађују са здравственим установама на свим нивоима, прате налазе и предлоге лекара специјалиста и обављају консултације са лекарима специјалистима-консултантима. Учествују у изради јеловника за кориснике.
Прате најновија сазнања из медицине, нарочито из области геријатрије и геронтологије, посећују стручне скупове и излажу искуства установе.