Статут Геронтолошког центра у Зрењанину

Статут можете преузети