Финансијски извештаји

Финансијски извештај Геронтолошког центра Зрењанин за 2024. годину

Финансијски извештај Геронтолошког центра Зрењанин за 2023. годину

Финансијски извештај Геронтолошког центра Зрењанин за 2022. годину