Финансијски план Геронтолошког центра Зрењанин за 2023. годину

Биланс стања

Извештај о извршењу буџета за 2022. годину, 0902-0005

Извештај о извршењу буџета за 2022. годину, 0902-0015