Gerontološki centar – Zrenjanin

JAVNA NABAVKA

U sredu, 7. avgusta 2013. godine, Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti. U pitanju su usluge popravki instalacija vodovoda i kanalizacije. Za sve zainteresovane konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda se nalaze u rubrici JAVNE NABAVKE.