Gerontološki centar – Zrenjanin

ПОТВРЂЕН ВИСОК КВАЛИТЕТ УСЛУГА

Геронтолошки центар је 9. јуна успешно спровео ресертификацију свог система квалитета у складу са ревидираним стандардом ISO 9001:2015 као и ресертификацију HACCP система. Екстерну проверу спровела је реномирана оцењивачка кућа TUV. Провера је потврдила квалитет, одговорност и професионални приступ обавезама свих запослених у Центру.

  • Геронтолошки центар успева из године у годину да подиже квалитет пружених услуга, све у циљу побољшања услова за рад, као и задовољства његових корисника, истакла је овом приликом Тања Живанов, в.д. директора ове установе социјалне заштите.