Gerontološki centar – Zrenjanin

Prvi javni nastup Tomić Olge

Iako sa velikim glumačkim darom, svoj prvi javni nastup Tomić Olga je imala u 71. godini. online casino wiki