Gerontološki centar – Zrenjanin

RAZLETELE SE PESMA I MUZIKA

IMG_8002Izuzetno nadahnuto muzičko popodne dogodilo se u Klubu za stara i odrasla lica. Razletele su se pesma i muzika u četvrtak, 24. jula. Članovi muzičke sekcije, u nastojanju da prekrate letnju pauzu, priredili su program u kom se moglo samo uživati. A da je članovima Kluba ovo dešavanje prijalo, kao potvrda, poslužilo je zajedničko pevanje posetilaca sa izvođačima i, na kraju kao nagrada izvođačima, gromoglasni aplauzi. Tokom programa sticao se utisak da je u pitanju neko muzičko takmičenje, toliko su solisti i orkestar nastojali da pridobiju pažnju publike. Rezime ovog muzičkog popodneva je da su svi akteri odneli pobedu.

IMG_8000 IMG_8004 IMG_8009 IMG_8012 IMG_8013 IMG_8014 IMG_7999