Gerontološki centar – Zrenjanin

SVE VIŠE NOVIH ČLANOVA

IMG_7788Sve je veće interesovanje za članstvo u Klubu za stara i odrasla lica. Aktivnosti koje se odvijaju u Klubu doprinele su da je broj onih sa članskom kartom već sada premašio tri stotine.

U petak, 25. aprila, na prijemu je prisustvovalo deset sugrađanki i sugrađana koji će ubuduće deo svog vremena provoditi na kvalitetan način. O mogućnostima koje im se pružaju govorila je Danica Đorđević, rukovodilac Kluba, istakavši brojne sekcije, kao stalne oblike aktivnosti, ali i vrlo zanimljiva putovanja koja se često organizuju. Pridošlice su imale priliku da izraze svoja interesovanja ali i, sugestijama i predlozima, doprinesu još sadržajnijem programu.

Novi članovi kluba su Smilja Zemunski, Branka Putić, Miodrag Putić, Tomislav Denčić, Filip Nikolić, Gordana Beženar Vasiljević, Dragomir Bečejski, Slavica Savić, Miodrag Novakov i Snežana Santovac Radojčin.

IMG_7789 IMG_7791