Gerontološki centar – Zrenjanin

Јавне набавке

ЈН-15 реконструкција система за загревање санитарне воде и изградња настрешнице- соларни панели и колектори

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-15 реконструкција система за загревање санитарне воде и изградња настрешнице- соларни панели и колектори Позив за подношење понуда Kонкурснa документацијa Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Захтев за заштиту права Обустава поступка

Јавна набавка ампулирани лекови и инфузиони раствори

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ампулирани лекови и инфузиони раствори Одлука о обустави поступка за ампулиране лекове Позив за подношење понуда Kонкурснa документацијa Одлука о додели уговора

Јавна набавка ЈН-12 кречење и поправка фасада, радови на санацији фасада А и Ц блока.

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку ЈН-12 кречење и поправка фасада, радови на санацији фасада А и Ц блока Позив за подношење понуда Kонкурснa документацијa Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Одлука о додели уговора за ЈН-12 кречење и поправка фасада, радови на санацији фасада А и Ц блока

Јавна набавка хране- намирнице и прехрамбрени производи, ЈН-7.

Геронтолошки центар Зрењанин је расписао јавну набавку Јавна набавка хране- намирнице и прехрамбрени производи, ЈН-7. Позив за подношење понуда Kонкурснa документацијa Питања и одговори Измена конкурсне документације Одлука