Gerontološki centar – Zrenjanin

ČEP ZA HENDIKEP

Podršku Udruženju paraplegičara Banata daće i članovi Kluba za stara o odrasla lica. Prikupljanje svih vrsta PP čepova (polipropilen) sa boca sa mineralnom vodom, sokovima, mlekom, jogurtom, uljem, motornim uljem,… počeće već od poslednje nedelje aprila.

  • U akciji „Čep za hendikep“, koja je pokrenuta septembra 2012. godine, učestvovalo je mnogo pojedinaca i firmi. Od najmlađih, školaraca pa sve do velikih kompanija, nailazili smo na podršku i razumevanje. Do sada smo sa novcem prikupljenim u akciji kupili 17 kolica za osobe sa posebnim potrebama. Ako su jedna kolica vredna između 1500 i 2000 evra, jasno je da smo postigli mnogo. Ipak, time se nećemo zadovoljiti jer je još mnogo pojedinaca kojima je pomoć potrebna, rekao je Zoran Martinov, pokretač ove akcije i volonter u Udruženju paraplegičara Banata u Zrenjaninu.