Gerontološki centar – Zrenjanin

DVADESETAK NOVIH ČLANOVA KLUBA

IMG_8484      Brojne mogućnosti da slobodno vreme provedu kreativno i zabavno su pred dvadesetak novih članova Kluba za stara i odrasla lica. Za njih su u petak, 24. aprila, prijem organizovale Danica Đorđević, rukovodilac, i Katarina Milojević, predsednica Kluba.

      Svoj aktivizam moći će nove članice i članovi da ispolje u nekoj od velikog broja sekcija i aktivnosti koje Klub organizuje. Istovremeno im je na raspolaganju  dnevni boravak uz  mogućnost obrokovanja, korišćenja usluga frizera i krojača ali i drugih pogodnosti.

      Novi članovi Kluba za stara i odrasla lica su Radivoj Petrović, Živko Jovanović, Zorka Kostić, Jovanka Mikalački, Dragoslav Radišić, Oktavijan Petromanjac, Radojka Bulić, Dragan Tašin, Slavica Mazinjanin, Zorica Tadin, Nedeljko Komloši, Mihalj Faluši, Momir Rakić, Jelena Knežević, Zorka Vaštag i Laslo Vaštag.

IMG_8486IMG_8485