Gerontološki centar – Zrenjanin

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara

Predmet nabavke:  – hrana( namirnice i prehrambeni proizvodi) , po partijama:

Partija 1-  Svinjsko i juneće meso i iznutrice

Partija 2-  Pileće meso i iznutrice

Partija 3-  Riba

Partija 4- Prerađevine od svinjskog mesa

Partija 5 – Prerađevine od pilećeg mesa

Partija 6 – Mleko i mlečni proizvodi

Partija 7 – Hleb i peciva

Partija 8 – Sveže voće i povrće

Partija 9 – Prerađeno voće i povrće

Partija 10 – Burek i pita

Partija 11 – Ostale namirnice za pripremanje hrane i pića