Gerontološki centar – Zrenjanin

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara.

Predmet nabavke: Higijenski proizvodi- po partijama:

  • Partija 1. Sredstva za održavanje higijene
  • Partija 2. Pribor za održavanje higijene
  • Partija 3. Deterdžent za pranje veša
  • Partija 4. Antibaktrijska i antifugalna srebrna tecnost